Vanuit een inwoner is het geweldige idee ontstaan om de groenstrook aan de Straatsedijk in Middelbeers goed op te knappen.
Inmiddels heeft hij een groep van 15 mensen enthousiast weten te krijgen en samen hebben ze het plan uitgewerkt en er invulling aan gegeven.
Het doel is om in deze groenstrook de biodiversiteit te verhogen en insecten en vogels meer meer kans te geven.
Er is een breed assortiment van aantrekkelijke planten uitgekozen en op diverse plaatsen wordt er een wild bloemenmengsel ingezaaid.
Op zaterdag 11 februari verzorgden de vrijwilligers tijdens een gezellige dag de aanplant.
Handen ineen voor een mooie duurzame buurt, we doen het samen.