Jaarlijks vindt op Tweede Pinksterdag de traditionele processie plaats. Het beeld van Maria van de Heilige Eik wordt door de gilden uit Oirschot en Westerlo nar de Kapel gedragen. Om 10.00 uur wordt de de heilige mis in de open lucht opgedragen; de mis wordt muzikaal opgeluisterd door harmonie Arti. Na afloop is er koffie en cake, verzorgd door de Vrouwen van Nu.
Fotoverslag: Martin van Wulfen Pixelview-fotografie